oPPFØLGING

Dette er et tiltak Jobblink gjennomfører for NAV Troms. Jobblinks veiledere jobber for å finne frem til gode løsninger for hver enkelt deltaker. Sammen med deltakeren vil veilederne jobbe løsningsfokusert og konstruktiv mot målsettingen om ordinært arbeid.

Høydepunkter

Samarbeid

Tett og individuell oppfølging av deltakeren. Gjennom et definert samarbeid skal vi blant annet finne frem til aktuelle yrkesområder for å sikre en god jobbmatch.

Aktivitetsplan

Deltakeren og veilederen utarbeider en aktivitetsplan med definerte mål.

Rådgivning

Karriereveiledning og rådgivning som ivaretar deltakeren på en profesjonell måte.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikre deltakerens vei mot målsettingen med å påse at CV, søknad og intervju er oppdatert og godt forberedt.

Jobbsmak

Oppsøke relevante arbeidsgivere for jobbsmak som et virkemiddel mot målsettingen om ordinært arbeid.

Forhandlinger

Forhandlinger med arbeidsgiver om lønnet arbeid.

Hvem er du?

arbeidssøker

Din veileder hos NAV kan melde deg opp i tiltaket dersom vedkommende tenker at dette er hensiktsmessig for din vei inn i jobb.

Arbeidsgiver

Er du en arbeidsgiver som har behov for ressurser? Ta kontakt med oss og vi kan finne en god kandidat.

Veileder hos NAV

Ta kontakt med oss dersom du ønsker tiltaksnummer eller har andre spørsmål til tiltaket.

Lurer du på noe?