DITT MÅL - VÅRT FOKUS

Jobblink vil sammen med deg ta i bruk de mulighetene vi vet du har for å åpne nye dører. Ved å utfordre deg til å ta noen valg, vil vi sammen bidra til å skape nye muligheter. Tenke nye tanker! Se nye løsninger! Vi ønsker å skape en positiv endring – for deg.

Hva gjør vi?

Oppfølgingstiltak

Vi gjennomfører tiltak for NAV for å hjelpe arbeidsledige med å komme i arbeid. Vi samarbeider med en rekke virksomheter i Vestfold og Troms for at våre arbeidssøkere skal nå sitt mål om lønnet arbeid. Vi har i dag kontorer i Tønsberg og Bardufoss.

Påmelding

Arbeidssøker må meldes på via sin veileder hos NAV.
Mer informasjon

Våre eksperter

Jan Ivar har en master i organisasjonspsykologi og ledelse. Han har over 10 års erfaring med leder – og teamutvikling for ulike organsisasjoner. Veritas-sertifisert rekrutterer. Coach for idrett-og næringsliv.  Startet Jobblink i 2002. 

Tlf: 90 99 64 37
janivar@jobblink.no 

jan ivar simonsen

gründer

Ronny er utdannet bedriftsøkonom og har en 3-årig informatikkutdannelse fra Høgskolen i Østfold. Har jobbet 14 år for Kandata AS med undervisning i data- og økonomiske fag. Ronny har vært ansatt i Jobblink siden 2012.

Tlf: 90 20 70 26
ronny@jobblink.no 

ronny sølversen

økonomi og administrasjon

Gro er utdannet dataingeniør og bedriftsøkonom. Hun har mange års ledererfaring fra privat og offentlig sektor, samt mye prosjektledererfaring og veiledning av etablerere. Gro er teamleder for Jobblink – Indre Midt Troms. Gro har vært ansatt i Jobblink siden 2016.

Tlf: 46 44 55 31
gro@jobblink.no 

Gro Elise Lamark

teamleder

Linda Mari

Linda Mari har en Bachelor innen Informasjon og samfunnskontakt med organisasjonskommunikasjon.

Hun er sertifisert innen NLP og karriereveiledning. Hun har fra tidligere erfaring innen veiledning av både etablerere og jobbsøkere, samt erfaring med  prosjektledelse. Hun har også jobbet med undervisning for fremmedspråklige og jobbet ved asylmottak.

Tlf: 90 55 17 47
lindamari@jobblink.no 

Linda Mari Ødegård

Seniorrådgiver

Frank

Frank er utdannet siviløkonom og har mastergrad i hotell- og reiselivsledelse. Han har lang erfaring fra undervisning på universitetsnivå, og veiledning av jobbsøkere. Frank har holdt en rekke kurs innen økonomi – og har hatt lederstilling innen salg og service i privat sektor.

Tlf: 92 69 57 10
frank@jobblink.no
 

Frank Myrvoll

seniorrådgiver

Bente har bachelor i sosiologi og jus fra Høyskolen i Vestfold. Hun har også videreutdanning i veiledning og coaching fra Høyskolen i Oslo/Akershus. Bente har også jobbet som selvstendig næringsdrivende med veiledning innen trening og kosthold. Bente har vært ansatt i Jobblink siden 2014.

Tlf: 99 46 19 11
bente@jobblink.no
 

Bente Silberg

seniorrådgiver

«Jeg fikk hjelp fra Jobblink med å komme i kontakt med en arbeidsgiver innenfor et felt jeg ønsket å jobbe med. I dag har jeg fast jobb der!»

Samarbeidspartnere

kontakt
Vestfold

Tønsberg: Måkeveien 2A
tlf. 90 99 64 37

kontakt
Troms og Finnmark

Finnsnes: Storgata 47
tlf. 46 44 55 31

Lurer du på noe?

Skagen Kompetanse AS er et datterselskap av Jobblink AS og er et nyskapende selskap som tilbyr kompetanseheving i arbeidslivet med fokus på opplæring, rekruttering, ledelse og endringsprosesser.

Smart målrettet kompetanse

Om oss

Jobblink AS er et privat firma og har siden 2002 levert ulike kurs til Nav Vestfold og  Troms.  Gjennom mange år har vi opparbeidet oss god erfaring med ulike grupper deltakere; Ordinære arbeidssøkere med dagpenger som ytelse, arbeidssøkere med arbeidsavklarings-penger som ytelse, og deltakere på kvalifiseringsprogrammet. I tillegg har vi hatt tilpassede kurs for ungdom mellom 19-30 år.

Fokus

Jobblink fokuserer på muligheter og er ressurs- og løsningsorienterte. For noen kan veien ut i ordinært arbeid være kort. Andre kan ha større og mer sammensatte utfordringer som krever målrettet arbeid over tid.

Samarbeidspartner